Apie mus

UAB „Rofolis“  atlieka ypatingų statinių statybą , renovaciją bei restauraciją.  Statybiniuose procesuose naudojame naujausias technologijas, tik kokybiškas statybines medžiagas, taip užtikrindami statomų ir renovuojamų statinių aukštą kokybę bei ilgaamžiškumą.                  
Atliekame valstybinio sektoriaus, privačių užsakovų  bei įvairių įmonių užsakymus. Dirbame kokybiškai ir patikimai.

UAB „Rofolis“ 
įkurta 2000 metais. Per daugiau nei septyniolika veiklos metų sukaupėme milžinišką patirtį ypatingų statinių srityje. Tai ypatingų statinių bendrieji ir specialieji statybos darbai, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkybos, konservavimo, restauravimo, atkūrimo darbai, rekonstrukcija ir remontas. Muziejinių eksponatų konservavimo, restauravimo ir atkūrimo darbai. Kilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo, restauravimo, atkūrimo darbai. Ypatingų statinių ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tyrimo ir projektavimo darbai. Statinio statybos techninė priežiūra. Visa tai reikalauja ypatingų žinių ir technologijų, specialistų patirties.UAB „Rofolis“ šiuo metu dirba 55 įvairių sričių specialistai.

Mūsų tiklai:

  • Išsaugoti kultūros ir architektūrinius paminklus ateities kartoms.
  • Tobulinti techninę bazę – apsirūpinti pačia naujausia technine įranga.
  • Dirbti ekologiškai – kaip įmanoma mažiau teršti aplinką, naudoti tik efektyvias technologijas, medžiagas ir darbų procesus.
  • Sudaryti sąlygas mūsų darbuotojams tobulintis ir gilinti savo žinias, kelti kvalifikaciją, semtis patirties iš kolegų.
  • Auginti naują jaunų ir entuziastingų darbuotojų kartą, kuri sugebėtų dirbti sparčiai ir kokybiškai.
Šių siekių įgyvendinimui UAB „Rofolis“ įdiegė ir nuolat tobulina integruotą kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas, atitinkančias standartus ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 reikalavimus.
UAB „Rofolis“ yra ne kartą nominuota ir laimėjusi „Gazelės“ apdovanojimus už greitą įmonės augimą, lankstumą ir pelningumą.